BioSpring
DĐ-01

Tổng quan sản lượng thức ăn chăn nuôi thế giới 2016

24-03-2017

Theo nghiên cứu  năm 2017, sản lượng thức ăn chăn nuôi toàn cầu trong năm 2016 là 1.032 tỷ tấn.

Cuộc khảo sát cho thấy số lượng các nhà máy thức ăn chăn nuôi là 30.090 nhà máy, giảm 7% so với năm trước.

10 quốc gia sản xuất thức ăn hàng đầu chiếm 2/3 lượng thức ăn chăn nuôi thế giới, với 650 triệu tấn (mmt).

10 nước sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu thế giới là:

  1. Trung Quốc
  2. Hoa Kỳ
  3. Brazil
  4. Mexico
  5. Tây Ban Nha
  6. Ấn Độ
  7. Nga
  8. Đức
  9. Nhật Bản
  10. Pháp

Cùng với đó, Trung Quốc và Hoa Kỳ chiếm 33% tổng sản lượng thế giới, nhưng sự tăng trưởng đột phá phụ thuộc vào từng thị trường và sự ưu tiên phát triển đàn vật nuôi của từng quốc gia. Chẳng hạn, sản xuất thức ăn cho con đẻ của Mỹ cao hơn bảy lần so với ở Trung Quốc (3 triệu tấn); trong khi sản lượng thủy sản của Trung Quốc (16 triệu tấn) vượt qua sản lượng tải thủy sản ở Mỹ (1 triệu tấn).

Dựa trên quy mô sản xuất, Trung Quốc cũng dẫn đầu về sản xuất thức ăn chăn nuôi lợn và gia cầm, lần lượt là 75,5 triệu tấn và 29,4 triệu tấn.

Nhìn chung, 30 nước sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu chiếm tới 86% lượng thức ăn chăn nuôi.

Châu Á, khu vực sản xuất thức ăn chăn nuôi số 1 thế giới, chiếm 37% tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi, tiếp theo là châu Âu 25% và Bắc Mỹ dưới 20%.

(BioSpring dịch)