Dự án cộng đồng

Dự án ứng dụng probiotics dạng bào tử bền nhiệt cho sản xuất nông nghiệp (Tháng 4/2014 – 8/2015)

Dự án được tài trợ bởi:

 

du-an-cong-cong