BioSpring
chatcam-biospring

Bộ Trưởng Cao Đức Phát: “Dùng chất cấm trong chăn nuôi còn nguy hiểm hơn cả ma túy”

04-11-2015

(DĐDN) – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát khẳng định: Việc dùng chất cấm trong chăn nuôi còn nguy hiểm hơn cả ma túy. Bộ trưởng đề nghị người nông dân dừng ngay việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và bảo vệ chất lượng hàng hóa của mình.

chatcam

Tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đang diễn ra tràn lan tại các tỉnh phía Nam

Sáng nay (3/11), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã đại diện ngành báo cáo và giải trình một số vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm. Tại phần phát biểu của mình, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, Bộ NN&PTNT và Chính phủ hết sức chia sẻ với những khó khăn mà bà con nông dân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp suốt một năm qua.

Hạn hán nghiêm trọng do El Nino kéo dài

Bộ trưởng cho biết: Nước ta đang phải đối phó với tượng El Nino kéo dài và gay gắt nhất trong 60 năm qua. Tính đến tháng 10/2015, hạn hán đã làm cho 155.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng, 36.000 ha không thể gieo cấy. Ở Ninh Thuận có nhưng nơi, 3-4 vụ liên tiếp không thể gieo trồng. Nắng nóng cũng ảnh hưởng tới năng suất lúa, cà phê ở nhiều nơi, trong đó Quảng Ninh, Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng vì mưa lũ bất thường. “Dự kiến, hạn hán sẽ còn gay gắt hơn trong thời gian tới và kéo dài tới mùa Xuân sang năm, trong khi đó thị trường còn nhiều loại nông sản đang gặp khó khăn như lúa gạo cà phê, ca cao, tôm và cá tra”. – Bộ trưởng thông tin thêm.

Trước tình hình đó, Chính phủ và địa phương đã có nhiều biện pháp hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp. Chính phủ đã hỗ trợ địa phương 843 tỷ đồng và gần 80.000 tấn gạo. Với nỗ lực chung đó, nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng với tốc độ bình quân 9 tháng đầu năm 2015 là 2,1%, thấp hơn 3% của năm 2014. Tuy vậy, lĩnh vực chăn nuôi và lâm nghiệp phát triển với tốc độ cao hơn. Sản lượng nông lâm thủy sản đều tăng, nhưng một số mặt hàng chủ lực đều tăng chậm so với cùng kỳ. Cụ thể, lúa năm nay khả năng chỉ tăng 500.000 tấn, so với 1,6 triệu tấn năm ngoái. Sản lượng cà phê và tôm đạt thấp hơn so với năm 2014. Xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng chỉ đạt 21,7 tỷ USD, giảm 5% do 5 mặt hàng chủ lực là gạo, cà phê, cao su, tôm và cá tra kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh. Mặc dù có 5 mặt hàng thuộc diện xuất khẩu tỷ USD khác cũng tăng mạnh (rau, quả, điều, sắn, đồ gỗ) nhưng cũng không kéo lại được sự sụt giảm mạnh của kim ngạch xuất khẩu.

Cải thiện hơn nữa đời sống và thu nhập của nông dân

Về phát triển nông thôn, theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, cải thiện rõ rệt điều kiện sống của nông dân ở nhiều nơi, nhất là những nơi làm tốt.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ giờ đến cuối năm, để tiếp tục phát huy khả năng và phát triển sản xuất để đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn và tiếp tục nâng cao đời sống cho nông dân, chúng ta cần tập trung khắc phục khó khăn về hạn hán, phát huy cơ hội về thị trường tiêu, rau quả, sắn, đồ gỗ, tôm sú, các sản phẩm chăn nuôi.

Liên quan đến câu hỏi tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến đâu rồi của các đại biểu quốc hội. Người đứng đầu Bộ NN&PTNT trả lời: Mục tiêu của tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững để cải thiện hơn nữa đời sống và thu nhập của nông dân. Theo đó, giải pháp chủ yếu là thay đổi cơ chế chính sách, tổ chức sản xuất và nguồn lực.

Hơn 2 năm qua ở Trung ương, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội sửa đổi Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế VAT. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách đổi mới với hầu hết các lĩnh vực nông lâm thủy sản. Các Bộ đã quyết liệt mở cửa thị trường xuất khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu và nông dân.

Bộ NN&PTNT đã cùng với các địa phương thúc đẩy các liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn. Năm 2015, đã có 536.000 ha lúa tham gia cánh đồng lớn. Mô hình liên kết cũng đang được xây dựng đối với cây trồng và vật nuôi khác và hiện đang tổng kết thực hiện Quyết định 62 để đề xuất mở rộng sang các lĩnh vực khác.

Tiếp tục thu hút đầu tư vào nông nghiệp

Trong thời gian qua Bộ NN&PTNT cũng đã có nhiều chính sách thu hút doanh nghiệp gia đầu tư vào lĩnh vục nông nghiệp. “Nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn đã tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với ngành nông nghiệp Việt Nam” – Bộ trưởng cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng, Bộ NN&PTNT đã trình Chính phủ Nghị định ban hành chính sách đối với các hợp tác xã nông nghiệp để thu hút đầu tư vào nông nghiệp. Hiện, đã có nhiều doanh nghiệp có đóng góp vào ngành nông nghiệp, cải tạo giống nông nghiệp. Áp dụng các quy trình sản xuất, cơ giới hóa nông nghiệp được đẩy mạnh, khuyến khích đầu tư tư nhân. Cơ cấu sản xuất đang chuyển dịch theo hướng tiếp tục phát huy lợi thế. Có khoảng 200.000 ha diện tích lúa sang trồng cây khác có giá trị hơn.

Bộ trưởng khẳng định: “Cơ cấu sản xuất đang tích cực chuyển dịch theo hướng hiệu quả ở mỗi vùng. Những gì là lợi thế của nước ta đang tiếp tục được phát huy mạnh hơn. Hiện đã có khoảng 200.000 ha diện tích gieo trồng lúa được chuyển sang trồng các cây nông nghiệp khác giá trị hơn. Sản xuất lúa đang có chuyển động mạnh theo hướng nâng cao chất lượng.

Ngoài ra, các lĩnh vực sản xuất khác cũng đang có xu hướng chuyển dịch theo hướng hiệu quả nhu việc đẩy mạnh tái canh cà phê và các giải pháp để phát triển bền vững đã cho hiệu suất cao hơn; việc cải thiện vườn điều, thâm canh bền vững hồ tiêu, phát triền bền vững cây chè, mở rộng diện tích cây ăn quả giá trị cao, phát triển chăn nuôi công nghiệp cũng đã và đang được tích cực triển khai”.

Đẩy mạnh chủ tương tái cơ cấu

Đối với tái cơ cấu ngành chăn nuôi, Bộ trưởng nhấn mạnh, tái cơ cấu chủ yếu là theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả để có thể cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, áp dụng con giống mới vào sản xuất, nuôi trồng.

Trong lĩnh vực thủy sản tiếp tục phát triển đánh bắt xa bờ, phát triển nuôi tôm công nghiệp và thâm canh bền vững, tập trung phát triển trồng rừng gỗ lớn.

“Các hoạt động trên đều đang đem lại thu nhập cao hơn cho nông dân, giúp duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành”. – Bộ trưởng khẳng định.

Liên quan đến các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu trong thời gian tới, người đứng đầu Bộ NN&PTNT khẳng định: Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh hoặc ban hành các chính sách mạnh mẽ hơn để thực hiện chủ trương tái cơ cấu, nhất là chính sách về đất đai, thuế, vốn…; xây dựng và bố trí nguồn lực để thực hiện các công trình dự án ưu tiên, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn để các doanh nghẹp, tham gia một cách chủ động và tích cực hơn.

Siết chặt, quy chuẩn lại từng loại phân bón

Đối với vấn lưu hành phân bón giả và kém chất lượng, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, theo NĐ202/2013, Bộ Nông nghiệp chủ trì quản lý phân bón hữu cơ và phân bón khác, Bộ Công thương chủ trì quản lý phân bón vô cơ. Lý do nước ta cần phải có nhiều loại phân bón là do nước ta có nhiều cây trồng, trong đó mỗi loại cây lại yêu cầu các loại phân bón với tỷ lệ phối trộn khác nhau cho các vùng đất, mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng khác nhau, các cách dùng khác nhau, có loại bón phân qua đất, nhưng có loại lại bón phân qua lá.

Hiện nay, ở nước ta đang cho lưu hành 5300 tên phân bón, trong đó có 261 loại phân hữu cơ vi sinh, còn lại là phân vô cơ. Trong suốt 2 năm qua, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để chấn chỉnh, siết chặt lại tình hình, quy chuẩn từng loại phân bón, yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo điều kiện kinh doanh. Đến 1/2/2016, doanh nghiệp nào không đạt yêu cầu sẽ bị đóng cửa.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Nông nghiệp nhận thức rõ yêu cầu bức thiết và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành. Tuy nhiên, kết quả giám sát cho thấy tỷ lệ vi phạm còn cao, chưa cải thiện so với năm 2014.

Người đứng đầu ngành nông nghiệp khẳng định, việc dùng chất cấm trong chăn nuôi còn nguy hiểm hơn cả ma túy.

Bộ trưởng cũng đề nghị người nông dân dừng ngay việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và bảo vệ chất lượng hàng hóa của mình.

Theo Doãn Hiền – Diễn đàn doanh nghiệp