Đối tác chiến lược

BioSpring tập trung đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng probiotics 100% dạng bào tử bền nhiệt. Đặc biệt phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước, các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, các cơ sở nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng tốt nhất với đặc thù chăn nuôi Việt Nam.  Các đơn vị hợp tác:

 

anh-quoc Đối tác tại Anh Quốc

 

dh-hoang-gia-anh-quoc      sporegen

 

Đối tác tại Đức

 

     

 

usa Đối tác tại Mỹ

 

ndh-02

 

viet-nam Đối tác tại Việt Nam

 

 

Đối tác Quỹ tài trợ và Tổ chức phi chính phủ