BioSpring
bao-cao-novation-hieu-qua-su-dung-butirexV4/CFA-uc-che-vi-khuan-Salmonella

Báo cáo nghiên cứu Novation: Hiệu quả việc sử dụng Butirex C4/VFA trong việc ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn S.enteritidis ở gà thịt

23-11-2016

Tổng quan

Mục đích của nghiên cứu là để đo lường hiệu quả của việc sử dụng Butirex C4/VFA trong hoạt động chống lại vi khuẩn Salmonella enteritidis ở gà và sự ảnh hưởng của quá trình lây nhiễm trong những giai đoạn phát triển khác nhau. Quá trình nghiên cứu và thử nghiệm diễn ra với sự tham gia hợp tác của Novation, Tây Ban Nha với Giáo sư P.Galfi đến từ Đại học Szent István, Hungary để nâng cao hiểu biết về tác dụng của Butirex C4, về việc thúc đẩy giảm vi khuẩn Salmonella entertidis trong chăn nuôi gà thịt. Theo đó, kết quả nghiên cứu đã ghi nhận ở 20 triệu mẫu gia cầm, có tới 99% mẫu phân lấy từ gà thịt 5 tuần tuổi tại 390 đàn tiêu thụ thức ăn có chứa Butirex C4 đều đem đến kết quả âm tính với vi khuẩn Salmonella spp, S.typhimuriun và S. enteritidis.

Phương pháp và tài liệu nghiên cứu

Để thực hiện nghiên cứu, 20 mẫu gà thịt 2 tuần tuổi đã được chia thành hai nhóm thí nghiệm: nhóm đối chứng và nhóm có sử dụng 1,5 kg/Mt lượng Butirex C4 trong thức ăn. Trong ngày thứ hai của thí nghiệm, các đối tượng ở hai nhóm được sử dụng lượng thức ăn có chứa vi khuẩn S.enteritidis 147 với số lượng 10CFU. Kết quả trọng lượng và hai mẫu ruột sau được xem xét tại các thời điểm ngày thứ 0, 2, 7, 14, 21, 28, 35 và 42 của thí nghiệm. Các mẫu ruột sau được sử dụng để đếm số lượng Salmonella trước và sau khi làm thí nghiệm.

Kết quả nghiên cứu

Đã có những sự khác biệt đáng kể (P<0,005) trong các mẫu vật nhiễm vi khuẩn S.enteritidis được quan sát giữa nhóm gà con sử dụng Butirex C4/VFA và nhóm đối chứng sau khi kết thúc 14 ngày thí nghiệm.

Sau khi tăng lên, số lượng vi khuẩn S.enteritidis bị nhiễm cho thấy sự khác biệt đáng kể (P<0,005) khi Butirex C4/VFA được bổ sung. Trong khi ở các mẫu vật có Butirex C4/VFA, số lượng vi khuẩn S.enteritidis ổn định không thay đổi, thì ở nhóm đối chứng số lượng vi khuẩn bị nhiễm lại tăng lên.

bao-cao-novation-hieu-qua-su-dung-butirexV4/CFA-uc-che-vi-khuan-Salmonella

bao-cao-novation-hieu-qua-su-dung-butirexV4/CFA-uc-che-vi-khuan-Salmonella

Nguồn: http://www.novation2002.com/news/107I.pdf