Giới thiệu chung

Tầm nhìn

Trở thành công ty hàng đầu Châu Á về nghiên cứu, sản xuất, phân phối các sản phẩm probiotics và dinh dưỡng vật nuôi

Sứ mệnh

Nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi, nâng cao chất lượng thức ăn chăn nuôi, tăng khả năng cạnh tranh cho người chăn nuôi và nhà máy thức ăn bằng cách áp dụng công nghệ mới nhất trên thế giới vào ngành nông nghiệp ở châu Á.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng. Công nghệ. Dịch vụ

BioSpring – probioticsBioSpring profile (2)BioSpring profile (1)

BioSpring – probiotics BioSpring profile (3)BioSpring profile (4)