Tiêu chuẩn chất lượng

CHẤT LƯỢNG – NIỀM TIN ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Sản phẩm probiotics của BioSpring được sản xuất dựa trên chương trình quản lý chất lượng quốc tế bao gồm GMP, ISO. Hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm, cùng với sự tư vấn của các giáo sư chuyên ngành.

Hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng tại BioSpring đang tiến tới việc áp dụng giải pháp tuy suất nguồn gốc sản phẩm, nhằm kiểm soát chất lượng nguyên liệu ở công đoạn sản xuất – sản phẩm – bảo quản – vận chuyển – phân phối sản phẩm đến tay khách hàng.

iso-01iso-02