BioSpring

VTV1 Tạp chí kinh tế cuối tuần 28 05 2016

19-06-2016

Tạp chí Kinh tế cuối tuần VTV1 (28.05.2016)

Phóng sự “Probiotics – Giải pháp mới hạn chế kháng sinh”
Phóng sự với phần phỏng vấn của ông Huỳnh Minh Việt – TGĐ BioSpring & Ông Nguyễn Duy Cương – GĐ Kinh doanh & Marketing Japfa Comfeed (đơn vị ứng dụng giải pháp mới này trong sản xuất TACN).