biospring

NeoShrimp Care

Probiotics bào tử Anh Quốc dành riêng cho Tôm

Ổn định các chỉ tiêu nước

Làm sạch môi trường

 

CÔNG DỤNG CHI TIẾT

– Cung cấp quần thể probiotics ưu việt ở mật số cao

– Ức chế các loài vi khuẩn gây bệnh phát triển

– Phân hủy nhanh chất thải, mùn bã hữu cơ

– Làm sạch đáy ao, ổn định các chỉ tiêu nước

– Hạn chế và giảm quá trình hình thành các khí độc như NH3, NO2, H2S…

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG (TRONG 1KG)

Tổng số Bào tử Bacillus ≥ 1.1×1012 CFU

Bào tử Bacillus subtilis ≥ 5×1011 CFU

Bào tử Bacillus coagulans ≥ 5×1011 CFU

Bào tử Bacillus indicus ≥ 1×1011 CFU

 Saccharomyces boulardii ≥ 1×1010 CFU

Chất mang (Dextrose) vừa đủ 1kg

Không có kháng sinh và các hóa chất độc hại

Không có chất cấm

THÀNH PHẦN

Bào tử Bacillus subtilis, Bào tử Bacillus coagulans, Bào tử Bacillus indicus, Saccharomyces boulardii, Dextrose

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

– Sử dụng 100g cho 2,000 – 3,000m3 nước, định kỳ 5 – 7 ngày sử dụng 1 lần

– Trong trường hợp nước dơ, tảo tàn: Sử dụng 100g cho 1,000m3 nước

HẠN SỬ DỤNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất