BioSpring
chan-nuoi-heo-thit

Ảnh hưởng của việc bổ sung Bacillus Pro đến một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của lợn sinh trưởng

13-06-2016

(*) Bacillus Pro là sản phẩm probiotics bào tử bền nhiệt của BioSpring dành riêng cho Lợn thịt

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi (Số 205 – Tháng 4/2016)

Tác giả: Phạm Kim Đăng, Trần Hiệp và Nguyễn Đình Trình

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Học viên cao học khoa Thú y – Học viện nông nghiệp Việt Nam

*Tác giả liên hệ: Phạm Kim Đăng, Khoa Chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 0987432772 Email: pkdang@vnua.edu.vn

Tóm tắt

Một nghiên cứu được tiến hành tại một trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm để ghi nhận sự ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic đến một số chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật trong chăn nuôi lợn thịt. Tổng số 60 lợn có khối lượng khoảng 30,5 kg được chia ngẫu nhiên thành hai lô (bổ sung và không bổ sung Bacillus pro), mỗi lô thí nghiệm được chia làm 3 ô (10 lợn/ô mỗi lô). Thí nghiệm được triển khai trong 77 ngày.

Kết quả thí nghiệm cho thấy khi bổ sung 0,1% Bacillus pro vào khẩu phần ăn của lợn đã cải thiện được khả năng ăn vào, sinh trưởng, hệ số chuyển hóa thức ăn và chi phí thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng. Việc bổ sung Bacillus pro vào khẩu phần đã cải thiện được lượng thức ăn ăn vào và sự tăng khối lượng bình quân hàng ngày tương ứng là 8,86% và 17,03%. Việc sử dụng thức ăn được bổ sung Bacillus pro đã mang lại lợi ích kinh tế cao hơn, giảm tiêu tốn thức ăn và chi phí thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng lần lượt tương ứng là 6,4% và 4,35%.

Chi tiết đề tài

 Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm bacillus pro đến một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của lợn sinh trưởng